Renovering

När vi får in någonting för renovering gör vi en besiktning och en åtgärdsplan för objektet. Allting slipas, spacklas, grundmålas och slipas därefter en gång till. Sedan gör vi en finspackling och kontrollerar resultatet. När vi är nöjda med underarbetet färdigmålas objektet. När färgen har torkat genomför vi ytterligare en kontrollbesiktning för att säkerställa ett bra resultat.

Stol1
Stol2
Stol3